Aktuální hygienická opatření

V souvislosti s Covid-19 platí od 30.9., a pravděpodobně obdobně bude platit i dále, úprava pravidel pro pořádání sportovních akcí, jakými jsou i naše závody Jihomoravského lyžařského poháru. Platí omezení vstupu pro účastníky a návštěvníky, a současně vznikají evidenční povinnosti pořadateli.

 

 

Vstup je povolen pouze těm osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a současně splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

-        mají zcela dokončené očkování (14dní po aplikaci druhé dávky, při jednodávkové vakcíně 14dní po této dávce);

-        od prodělání nemoci Covid-19 neuplynulo více, než 180 dní;

-        mají negativní výsledek laboratorního testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního testu je 72 hodin;

-        absolvovali rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem;

-        absolvovali rychlý antigenní test s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby, přičemž platnost testu je 24 hodin;

-        mají potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce osoby, že osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala dle jiného mimořádného opatření rychlý antigenní test, přičemž platnost testu je 72 hodin.

Vše výše uvedené platí pro osoby od 6ti let věku (včetně)

 

Evidenční povinnost znamená, že pořadatel musí vyžadovat a uchovávat seznam osob, které se akce zúčastnili včetně kontaktů (telefon nebo mail) pro účely epidemiologického šetření. Všichni účastníci jsou současně povinni se evidenci podrobit a prokázat se splněním podmínek vstupu.

 

Jménem organizačního výboru prosím tedy všechny, kteří se na závody chystají, aby se s uvedeným seznámili a pomohli svým přístupem dodržet nutná pravidla tak, aby závod, který pořádáme hlavně pro děti, mohl proběhnout hladce a mohly následovat i další.

 

Děkuji

Renata Podešťová

 

Detailněji jsou všechny podmínky k dohledání zde:  https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku