Covid-19-update

Tento víkend se přípravné závody nekonají

Ahoj, s ohledem na současně platná pravidla pro pořádání sportovních soutěží v souvislosti s Nouzovým stavem a aktuální epidemiologickou situací přistoupil Organizační výbor soutěže po poradě s pořadateli víkendových závodů k rozhodnutí, že o tomto víkendu se tyto závody neuskuteční. S ohledem na charakter závodů není zejména možné zajistit jeden ze základních předpokladů jejich pořádání, a to vyloučení divácké účasti. 

Protože jsme přesvědčeni, že vy rodičové se nechcete připravit o zážitek vidět své děti závodit, tak nám nezbylo než přistoupit k výše uvedenému rozhodnutí. Věřte, že nás toto rozhodnutí vůbec netěší a uděláme coby Organizační výbor maximum, aby se závody uspořádaly v náhradním termínu. Pro závod v Předklášteří si předběžně rezervujte  termín 24.10. 

O dalším vývoji organizace přípravných závodů vás budeme aktuálně informovat na těchto webových stránkách, které ve vlastním zájmu pravidelně sledujte. 

 

Za OV soutěže

Roman Keznikl, komisař soutěže